Om Syfilis

Syfilis

Syfilis er en seksuelt overførbar sykdom som forårsakes av bakterien Treponema pallidum.

Usikker på om du kan ha blitt smittet?

Bestill en test her og få svar raskt!

Smittemåte

​Syfilis smitter ved seksuell kontakt, inkludert oralsex. Overføring gjennom sår i huden og kyssing kan forekomme, men det er sjeldent. Smitte fra mor til barn under svangerskapet kan forårsake døvhet, øyeforstyrrelser, knokkel- og leverskade. Tiden fra smitte til sykdom kan variere fra 10 dager til 10 uker, men vanligvis tar det ca. 3 uker.

 

Symptomer og forløp

Sykdommen deles inn i tre stadier, men ikke alle syfilissmittede gjennomgår disse stadiene.

  • Primær syfilis er det første stadiet. Da vil du få et smertefritt sår med opphøyd kant og rød bunn (også kalt hard sjanker) der du har blitt smittet, f.eks. på penis, vulva, anus, fingre eller munn

  • Sekundær syfilis er det andre stadiet. Rundt 50 prosent av de smittede utvikler sekundærstadium fra det har gått ca. to måneder til to år etter smitte. Da sprer bakteriene seg til kroppen, noe som kan føre til en rekke symptomer. De mest vanlige er tretthet, hovne lymfekjertler, utslett og håravfall. Ca. 30 prosent av de smittede vil helbredes spontant etter å ha gjennomgått sekundærstadiet

  • Tertiær syfilis er det siste stadiet. Hos ca. 30 prosent av de ubehandlede syfilispasientene utvikler sykdommen seg til det tredje stadium. Etter 10-12 år, evt. lengre tid, kan hjerte- og blodkarkomplikasjoner og utvikling av nevrologiske og psykiatriske symptomer fra/i sentralnervesystemet forekomme. 

Latent syfilis har man i perioden før og mellom disse stadiene, dersom en har testet positivt på syfilis, men har ennå ikke fått behandling. Latent syfilis deles inn i tidlig latent (innenfor første året etter smitte) og sen latent. 

Medfødt syfilis kan føre til fosterdød, og skader i skjelett, blodkar og sentralnervesystemet.

 

Påvisning - diagnostikk

​Syfilis påvises ved en blodprøve. I tidlig stadium kan sykdommen også påvises ved mikroskopi. Det tar ca. 3 uker før blodprøven blir positiv etter smitte. 

 

Behandling

Syfilis behandles med antibiotika. Behandlingen utføres vanligvis hos en spesialist. Pasientene må avstå fra sex til de er erklært smittefrie. Kontroll anbefales 6, 12 og 24 måneder etter behandling.

I smittevernloven er syfilis definert som en allmennfarlig, smittsom sykdom. Folketrygden dekker derfor utgifter til legeundersøkelse, behandling og kontroll, og man slipper å betale egenandel. Dette gjelder også ved undersøkelse som ledd i smitteoppsporing, men ikke ved rutinemessige undersøkelser.